Erzurum’da “Düşünce Hareketi” kuruldu

Erzurum’da siyasetten ticarete, sosyal hayattan şehrin kalkınmasına, her alanda düşünce üretmek, siyasetin önünü açmak, şehre ve bölgeye dair projeler ortaya koymak amacıyla “Erzurum Düşünce Hareketi” kuruldu.

İçinde iş adamların, eğitimcilerin, emekli bürokratların, siyasetçilerin, STK temsilcilerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve gençlerin olduğu yaklaşık üç yüz kişiden oluşan Erzurum Düşünce Hareketi on kişiden oluşan yönetim kurulu ve altmış kişiden oluşan çalışma grubu ilk toplantısını yaptı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle başkanlığa Murat Ertaş seçildi. EDH yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Murat Ertaş, Sıddık Takar, Zafer Taş, Yusuf Gökçan, Ayhan Özsağlıcak, Muhammed İkbal Çiçek, Fehmi Akçıl, Nurullah Avcı, Hüseyin Bekmez ve Taner Bayır.

“Kişilere bağımlı bir hareket olmayacak”

EDH Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Murat Ertaş yaptığı açıklamada kendisine Erzurum Düşünce Hareketi’nin başkanlığını teklif eden ve kendisini oybirliğiyle başkan olarak kabul eden yönetim kuruluna teşekkür ederek kişilere bağımlı kalmadan bir sivil toplum refleksi, denetimi, inisiyatifi, iradesi ve geleneği, bir şehir karakteri olarak bu hareketin şehre yerleşmesini arzuladığını ifade etti. Başkan Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: “Milli mücadeleyi başlatan kongreye ev sahipliği yapan Erzurum’umuz bu hassasiyetle her zaman devletinin ali menfaatlerini kendi menfaatine göre öncelemiş, son yirmi yılda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız da Erzurum’a her zaman özel ilgi göstermiştir. Şehrin Cumhurbaşkanımıza hesapsız desteği bazı çevrelerce maalesef istismar edilmiş, Erzurum gelişmişlik düzeyi olarak hak ettiği noktaya gelememiştir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi 20 yılda nereden nereye taşıdığını çok iyi biliyoruz. Uluslararası güçlerin ve sermaye sahiplerinin dijital dünyada ülkeleri ve insanları kendi köklerinden koparıp ifsat ettiğinin, ülkeleri ve milletleri felakete sürüklediğinin, organize edilmiş algının ve propaganda dilinin hakikati esir aldığının farkındayız. Erzurum Düşünce Hareketi ülkemizde, şehrimizde ve bir ateş çemberi olan bölgemizde kendisini tarih karşısında ülkesine, milletine ve şehrine sorumlu hisseden Erzurumlulardan oluşmaktadır. Sanayisi ve ekonomisi gelişmiş şehirler ile turizm şehirlerinin aksine Erzurum’da sosyal hayatın her şubesini, ticareti, ekonomiyi, şehirleşmeyi, yerel yönetimleri etkileyen en büyük dinamik ‘siyaset kurumu’dur. Bu durum Erzurum’un her dönem sadece şehriyle değil ülke siyasetiyle yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Tarihi ticaret yollarının kavşağında olup, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve İran gibi dört ülkenin sınır ticareti havzasında bulunan Erzurum’un “Turan Yolu” diyebileceğimiz Çin’in Orta Kuşak Yol İnisiyatifi’nin (demir İpekyolu) ve Basra Körfezi’nden Karadeniz’e Kalkınma Yolu’nun da en önemli lojistik merkezini oluşturacak stratejik noktadayken şehrin başta ekonomisi ve nüfusu olmak üzere birçok alanda eski hareketliliğini, canlılığını, önemini ve nüfuzunu kaybetmesi yadsınamaz bir gerçektir. Türk Dünyası Devletler Teşkilatı’nın kurulduğu dönemde, Erzurum’un EİT 2025 Turizm Başkenti ilan edildiği bir dönemde, değişen dünya ve bölge dengeleri göze alındığında Erzurum’un önüne birçok alanda tarihi fırsatlar çıkmıştır. Erzurum Düşünce Hareketi şehri tarihiyle, siyasetiyle, tüm asabiyesi ve yer altı yer üstü zenginlikleriyle tanıyan, şehre dair sıkıntıların farkında olan bir ortak akıl hareketidir, bir inisiyatif alma gönüllülüğüdür.”

Murat Ertaş’ın konuşmasından sonra EDH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed İkbal Çiçek Erzurum Düşünce Hareketi Yönetim Kurulunun hazırladığı ortak metni toplantıya katılanlara okudu.

“Kamuoyu sürekli bilgilendirilecek”

Erzurum Düşünce Hareketi Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada mülk-i İslamın kilidi olan Erzurum’un maddi ve manevi kalkınması için, yaklaşık bir yıldır oluşum çalışmalarını yürüttükten sonra bir araya gelmiş hemşerilerden müteşekkil gönüllü bir düşünce hareketi olduğu ifade edilerek, “Bin yıllık hudut şehri olup Anadolu’nun Kafkasya’ya ve Asya’ya açılan kapısı, bölgesinin merkez şehri Erzurum’umuzun, cennet vatanımızın ve aziz milletimizin istiklal ve istikbalinin yüklediği tarihi misyonu ve stratejik önemine, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve merkezi hükümetin iltifatına ve alakasına rağmen sosyal ve ekonomik açıdan bulunduğu gelişmişlik düzeyi şehrimize yakışmamaktadır. Son yirmi yılda ülkemiz her alanda çağ atlamış; şehirlerimiz kentsel dönüşüm, sanayi, üretim, şehirleşme ve sosyal hayatta ciddi mesafe almış ve kalkınmışken şehrimiz TÜİK verilerine göre başta nüfus olmak üzere birçok alanda kan kaybetmiştir. Erzurum Düşünce Hareketi şehrimizin genel gelişmişlik düzeyinin artması için siyasi, sosyal, sportif, kültürel ve ekonomik meselelerde devlet ricaliyle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkımızla istişareler yapacak, gerektiğinde inisiyatif ve vazife almaktan kaçınmayacaktır. Madem ilimizde kamu yatırımlarını takip, kamu bütçesini yönlendirme, kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında, şehrin meselelerinin takibinde ve çözümünde, halkın taleplerinin değerlendirilmesinde siyaset kurumu en önemli erktir; o halde siyaset erkini daha adil ve güçlü kılmak, küçük grupların menfaatlenme aracı olmaktan çıkarmak, çoğulculuğu sağlamak, şehrin nitelikli insan kaynaklarını siyasetten uzaklaştırmamak adına Erzurum Düşünce Hareketi siyasette ve bürokraside gönüllü bir denetleme vazifesi yapıp kamuoyunu bilgilendirecek basın açıklamaları yapacaktır. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı şehirlerden mensupları bulunan Erzurum Düşünce Hareketi tarımdan turizme, sağlıktan eğitime, ticaretten sanayiye birçok alanda şehre ve siyasete dair düşüncelerini, yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı raporları Erzurum kamuoyuyla, şehrin yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili bakanlıklarla ve gerektiğinde cumhurbaşkanlığıyla paylaşacaktır.” denildi. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x